• canhdieuvang.com.vn Tên miền

  5 ngày 5 giờ 56 phút (Thời gian chốt phiên)

  • Tham gia đặt giá đấu ngay để có cơ hội sở hữu tên miền này.

  • 970,000 VNĐ

   (Giá khởi điểm)
 • Phiên đấu giá đã kết thúc
 • Thông tin tài khoản của bạn

  Chi phí dịch vụ đấu giá 300,000 VNĐ

  Phí đăng ký tên miền 570,000 VNĐ