QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN
Quy định
Quy định chung
Quy chế giữ chỗ
Quy chế
Hướng dẫn sử dụng
Các bước đăng ký đấu giá tên miền
Cách tính phí
Vòng đời tên miền Việt Nam
Vòng đời tên miền Quốc tế
Cách thức tham gia đấu giá max, hoặc đấu giá tự động
Liên hệ mua tên miền
Quy định chung
 • Khách hàng phải có tài khoản P.A (đối với khách hàng của P.A Việt Nam) đăng ký tài khoản trả trước hoặc tài khoản đại lý (đối với đại lý của P.A Việt Nam)
 • Đối với dịch vụ Giữ chỗ tên miền Việt Nam :
  Thành viên tham gia giữ chỗ tên miền Việt Nam, cần đóng phí tham gia là 1.000.000 VNĐ/1 tên miền .Số tiền này sẽ được hoàn trả lại trong mọi trường hợp giữ chỗ thành công hay thất bại, hoặc tên miền được gia hạn . Trường hợp sau khi đăng ký thành công nếu sau 72h chủ sở hữu không thanh toán tiền đấu giá tên miền thì P.A Việt Nam có quyền tạm ngưng hoặc chặn gia hạn toàn bộ dịch vụ của quý khách đang đăng ký tại P.A Việt Nam cho tới khi quý khách thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ
 • Đối với dịch vu giữ chỗ tên miền Quốc tế :
  Khi thành viên tham gia giữ chỗ tên miền Quốc tế. Hệ thông sẽ tạm thời giữ đặt cọc 1.000.000 VNĐ/1 tên miền thành viên tham gia giữ chỗ, và được hoàn lại trong trường hợp tên miền đã được gia hạn hoặc sau khi chốt phiên đấu giá giữ chỗ tên miền. Thành viên tham gia giữ chỗ tên miền Việt Nam, cần đóng phí tham gia là 1.000.000 VNĐ/1 tên miền .Số tiền này sẽ được hoàn trả lại trong mọi trường hợp giữ chỗ thành công hay thất bại, hoặc tên miền được gia hạn . Trường hợp sau khi đăng ký thành công nếu sau 72h chủ sở hữu không thanh toán tiền đấu giá tên miền thì P.A Việt Nam có quyền tạm ngưng hoặc chặn gia hạn toàn bộ dịch vụ của quý khách đang đăng ký tại P.A Việt Nam cho tới khi quý khách thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ
 • Đối với dịch vụ đấu giá tên miền :
  Trước khi thành viên tham gia đấu giá cần thanh toán phí 1.000.000 VNĐ/1 tên miền . Số tiền này sẽ được hoàn lại trong trường hợp tên miền đã được gia hạn hoặc sau khi chốt phiên đấu giá giữ chỗ tên miền.
  Phí đặt giá tên miền : Trong trường hợp đấu giá tên miền thành công (Sau khi chốt phiên đấu giá. Bên bán và bên mua xác nhận ). Nếu số tiền bên mua đấu giá < 10.000.000 VNĐ hệ thống sẽ thu 1.000.000 đ từ bên mua tên miền. Nếu số tiền bên mua đấu giá > 10.000.000 VNĐ hệ thống sẽ thu 10% số tiền đấu giá .
  Trong trường hợp đấu giá tên miền thất bại (Sau khi chốt phiên đấu giá. Bên bán hoặc bên mua hủy xác nhận mua hoặc bán tên miền ). Nếu bên mua hủy mua tên miền. Hệ thống sẽ thu phí 1.000.000 VNĐ trong tài khoản của bên mua. Đồng thời bồi thường 400.000 VNĐ cho người bán tên miền. Nếu bên bán hủy bán tên miền, hệ thống sẽ trừ 1.000.000 VNĐ trong tài khoản của bên bán. Đồng thời bồi thường 400.000 VNĐ cho người mua tên miền.
 • Đối với dịch vụ rao vặt tên miền : Thành viên được rao vặt tên miền miễn phí nên không phát sinh thu phí với dịch vụ này
Quy chế giữ chỗ
 • Người tham gia đấu giá sẽ đến nộp phí (hoặc chuyển khoản) mức phí 1,000,000đ/1 tên miền, trước khi phiên đấu giá diễn ra. Phí này là để dảm bảo người tham gia đấu giá không được hủy đấu giá, và sẽ được hoàn trả sau khi đấu giá kết thúc. Trong phiên đấu giá, hệ thống luôn thông báo để người tham gia có thể đặt giá tiếp theo.
 • Trong quá trình đấu giá nếu tên miền được gia hạn thì hệ thống sẽ thông báo ngưng phiên đấu giá và hoàn tiền cho toàn bộ người tham gia. Trường hợp đấu giá thành công, sau khi chốt phiên người trả giá cao nhất sẽ được đưa vào danh sách giữ chỗ đăng ký tên miền, và tất cả người tham gia đấu giá đều được hoàn trả phí tham gia đấu giá.
 • Sau 30 ngày kể từ khi chốt phiên đấu giá. Người chủ sở hữu không mua lại tên miền với giá cao. Hệ thống sẽ tiến hành thêm mới dịch vụ vào hệ thống của P.A Việt Nam, đồng thời chuyển đổi thông tin chủ thể cũ sang chủ thể mới.
Quy chế
 • Hoạt động của sàn tên miền tuân thủ đúng Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; các văn bản liên quan của Bộ TT&TT, quy định nộp thuế của Bộ Tài chính.
Các bước đăng ký đấu giá tên miền
 • Bước 1: Đăng nhập hệ thống.
  • Sử dụng Email hoặc Username đại lý để đăng nhập
  • Sử dụng Email hoặc Username (Mã PA ) của tài khoản P.A (đây là tài khoản được P.A cấp khi khách hàng đăng ký dịch vụ tại P.A). Ngoài ra khách hàng cần phải đăng ký tài khoản trả trước nếu chưa có
 • Bước 2: Chọn tên miền cần đấu giá
 • Bước 3: Cập nhật thông tin chủ thể. Thông tin này sẽ dùng để đăng ký tên miền nếu khách hàng thắng đấu giá
 • Bước 4: Nhập mức đấu giá >= mức giá yêu cầu. Nếu tài khoản không đủ tiền đặt cọc đấu giá tên miền (1.000.000 đ/ tên miền) khách hàng cần phải nạp thêm tiền vào tài khoản
 • Bước 5: Kết thúc phiên đấu giá.
  Sau khi kết thúc phiên đấu giá, hệ thống sẽ chốt phiên đấu giá và công bố người thắng đấu giá để đưa thông tin người thắng đấu giá vào hệ thống canh đăng ký tên miền. Đồng thời hoàn tiền vào tài khoản cho những khách hàng đấu giá thất bại.
 • Bước 6:
  - Nếu canh tên miền thất bại hệ thống sẽ hoàn tiền đấu giá vào tài khoản cho người thắng đấu giá.
  - Nêu canh tên miền thành công hệ thống sẽ thêm mới dịch vụ vào hệ thống P.A Việt
Cách tính phí
 • Đối với tên miền Việt Nam
  • Phí đấu giá mỗi đợt = Giá đăng ký tên miền + tiền đấu giá cao nhất hiện tại + bước đấu giá
  • Tiền đấu giá cao nhất hiện tại = Mức đấu giá cao nhất của tên miền
 • Đối với tên miền Quốc tế
  • Tên miền đấu giá (các tên miền đăng ký tại P.A Việt Nam)
   • Phí đấu giá mỗi đợt = Giá đăng ký tên miền + tiền đấu giá cao nhất hiện tại + bước đấu giá
  • Tên miễn giữ chỗ (các tên miền đăng ký tại nơi khác)
   • Phí đấu giá mỗi đợt = Giá đăng ký tên miền + tiền đấu giá cao nhất hiện tại + bước đấu giá +
   • Giá đăng ký tên miền = Phí khởi tạo + Phí duy trì năm đầu + Phụ phí(1.000.000 đ) (*)
   • (*) Vì tên miền Quốc Tế không xác định được chính xác thời gian tên miền sẽ được tự do vì vậy hệ thống giữ chỗ phải chạy liên tục 24/24 kể từ khi khách hàng đăng ký giữ chỗ tên miền cho đến khi nào tên miền được tự do. Thời gian 1 tên miền từ khi hết hạn đến lúc tự do khoảng 0->90 ngày
  • Tiền đấu giá cao nhất hiện tại = Mức đấu giá cao nhất của tên miền
 • Đối với tên miền rao bán đấu giá
  • Phí đấu giá mỗi đợt = Giá khởi điểm + tiền đấu giá cao nhất hiện tại + bước đấu giá
  • Giá khởi điểm: là giá sàn do người rao bán tên miền đưa ra. Nếu người rao bán không đưa ra mức giá khởi điểm thì mặc đính giá khởi điểm = Phí khởi tạo + Phí duy trì năm đầu
  • Tiền đấu giá cao nhất hiện tại = Mức đấu giá cao nhất của tên miền
Vòng đời tên miền Việt Nam
 • Giai đoạn tên miền chưa đăng ký: Là giai đoạn tên miền chưa được ai đăng ký, Quý khách được phép đăng ký các tên miền mình mong muốn được sở hữu. Bất cứ cá nhân (hoặc tổ chức) nào cũng đều có thể đăng ký với điều kiện tên miền phải hợp lệ.
 • Giai đoạn tên miền đang hoạt động (registered): Là giai đoạn tên miền đã được đăng ký và đang hoạt động.
 • Giai đoạn tên miền hết hạn: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
 • Giai đoạn xử lý thu hồi tên miền: Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.
 • Giai đoạn cho phép đăng ký mới (released domain): Là giai đoạn tên miền chuyển sang trạng thái Available bất ký ai cũng đăng ký được.
Vòng đời tên miền Quốc tế
 • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
 • Thời gian cho phép duy trì tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm.
 • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. (Theo chính sách của P.A Việt Nam)
 • Sau 30 ngày kể từ khi tên miền hết hạn. Tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Trong vòng 30 ngày kế tiếp chủ thể có quyền gia hạn tên miền với giá cao (Theo chính sách của P.A Việt Nam).
 • Sau 30 ngày kể từ khi tên miền chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Nếu chủ thể tên miền không gia hạn với giá cao thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp
 • Sau 5 ngày kể từ khi chuyển tên miền sang trạng thái xóa, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái cho phép đăng ký mới.