Tên miền canh thành công

 • vne.vn
 • Giá đấu: 8,100,000 VNĐ
 • Thành công ngày: 08/09/2023
 • cdnthuathienhue.edu.vn
 • Giá đấu: 3,870,000 VNĐ
 • Thành công ngày: 03/08/2023
 • thietbixangdaunamviet.vn
 • Giá đấu: 2,071,000 VNĐ
 • Thành công ngày: 02/09/2023
 • vforum.vn
 • Giá đấu: 2,070,000 VNĐ
 • Thành công ngày: 07/09/2023

Tiền miền đang đấu giá

Phiên đấu giá HOT

Tên miền Tuổi Giá đấu Thời điểm chốt phiên
vne.vn ~ 8,100,000 VNĐ 21:05 03/09/2023
hrm.vn 17 8,100,000 VNĐ 20:00 09/09/2023
mbhicollection.vn 1 7,300,000 VNĐ 20:00 31/08/2023
ktktld.edu.vn ~ 5,770,000 VNĐ 20:00 02/08/2023
timhieuphapluat.vn 4 5,270,000 VNĐ 20:00 06/08/2023
cdnthuathienhue.edu.vn 11 3,870,000 VNĐ 20:00 22/07/2023
hiephoidoanhnghiep.vn 14 3,800,000 VNĐ 20:00 12/09/2023
thienphu.vn ~ 2,200,000 VNĐ 20:00 19/09/2023
orientalwestlake.vn 10 2,100,000 VNĐ 20:00 10/09/2023
thietbixangdaunamviet.vn 7 2,071,000 VNĐ 20:00 22/08/2023